Imagine
AcasăDespre noiViziuneCertificăriConfidențialitateServiciiGDPR - DPOContinuitatea afaceriiManagementul riscurilorEvaluare riscuri la securitatea fizicăEvaluare riscuri de incendiuProiectare sisteme de securitateAudit de securitate ITTeste de penetrareInfrastructură ITSisteme integrate de managementConsultanță OMFP 946Protecția informațiilor clasificateConsultanță arhivisticăSoluțiiInfrastructură ITVerificarea calității codurilor de bareSoftwareStarCaptureStarCapture MobileERAASSISTOReferințeContact
BCC1.jpg
1 DPO
Răspunsul perfect la nevoile dumneavoastră de business
Orice situație neprevăzută (dezastre naturale, defecţiuni tehnologice, erori umane, atacuri informatice etc.) poate avea un impact major și susținut asupra tuturor companiilor și asupra angajaților și infrastructurilor acestora. Într-un mediu competitiv, puține organizații își permit întreruperi costisitoare ale activității.

Continuitatea serviciilor, a operațiunilor și funcționarea neîntreruptă a resurselor
tehnologice este permanent amenințată de noile tehnologii, de evoluția proceselor și
de noile oportunități de afaceri. Odată cu integrarea noilor tehnologii informaţionale în
procesele de prelucrare, transmitere şi stocare a datelor, au apărut o serie de ameninţări
şi vulnerabilităţi ale sistemului informaţional.

Printr-o abordare proactivă, bazată pe evaluarea riscurilor, care înglobează controale
preventive, detective şi corective destinate reducerii acestor riscuri, BCConsulting poate
asigura suportul necesar pe tot parcursul procesului de schimbare și implementare a mecanismelor de asigurare a continuității operațiunilor și afacerii Dvs.

BCConsulting este partenerul Dvs. pentru aspectele de securitate ale organizației, într-o gamă largă de servicii pornind de la elaborarea strategiei, a politicii sau procedurilor necesare și până la conceperea și implementarea unui sistem de management adecvat .

Echipa noastră este dedicată în furnizarea unei valori tangibile prin rezolvarea provocărilor tactice din dezvoltarea şi administrarea soluţiilor de securitate și continuitate în afaceri. Fiecare membru al echipei noastre are cel puţin 10 ani de experienţă dovedită în domeniu, cu o competență de neegalat. Experienţa noastră larg specializată pe domeniul securității și al managementului continuităţii operațiunilor simplifică sarcinile complexe de dinainte, în timpul şi după dezvoltarea programului de continuitate a activităților.

BCConsulting oferă următoarele categorii de servicii și soluții:
 • Evaluarea nivelului de conformitate cu cerințele GDPR;
 • Auditarea sistemelor informaționale;
 • Teste de penetrare;
 • Planificarea continuităţii afacerii;
 • Analiza riscurilor de securitate informațională;
 • Proiectare sisteme de securitate;
 • Proiectare sisteme de securitate la incendiu;
 • Evaluarea riscurilor la securitatea fizică;
 • Evaluarea riscurilor de incendiu;
 • Asistenţă la instalarea, punerea în funcţiune şi recepţia sistemelor de securitate;
 • Elaborarea de proceduri de operare a sistemelor integrate de securitate;
 • Implementarea sistemelor integrate de management (ISO 27001, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 14001, OHSAS 18001);
 • Verificarea calității codurilor de bară - ISO / IEC 15416 ; ISO / IEC 15415 ; ISO 15426-1 ; ISO 15426-2.
 • Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform OMFP 946;
 • Întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de acces la informaţii naționale clasificate și informații NATO clasificate;
 • Consultanță arhivistică / Nomenclator arhivistic / Evaluarea arhivelor;
 • Expertiză tehnică pentru elaborarea caietelor de sarcini;
 • Servicii și soluții de Infrastructură IT.
BCConsulting lucrează îndeaproape cu ai săi clienţii pentru a adresa problemele de securitate ale fiecărui client, fără a-i întrerupe capacitatea de a derula operaţiunile curente. Serviciile BCConsulting nu sunt limitate doar la identificarea şi recomandarea unor contramăsuri eficiente, precum reabilitarea vulnerabilităţilor existente din securitate. Mai degrabă, compania este dedicată în a-şi ajuta clienţii să dezvolte şi să menţină o infrastructură integrată de securitate, care poate preveni şi minimaliza efectul viitoarelor breşe de securitate.
Securitate, Informationala, Riscuri, Management, ISO, Risck, Continuitate, Analiza, Consultanta, Audit, 27001, 22301, Incendiu, NATO, Calsificate Securitate, Informationala, Riscuri, Management, ISO, Risck, Continuitate, Analiza, Consultanta, Audit, 27001, 22301, Incendiu, NATO, Calsificate images 9.jpg