Imagine
AcasăDespre noiViziuneCertificăriConfidențialitateServiciiGDPR - DPOContinuitatea afaceriiManagementul riscurilorEvaluare riscuri la securitatea fizicăEvaluare riscuri de incendiuProiectare sisteme de securitateAudit de securitate ITTeste de penetrareInfrastructură ITSisteme integrate de managementConsultanță OMFP 946Protecția informațiilor clasificateConsultanță arhivisticăSoluțiiInfrastructură ITVerificarea calității codurilor de bareSoftwareStarCaptureStarCapture MobileERAASSISTOReferințeContact
BCC1.jpg
1 DPO
Serviciile de consultanță și realizare a unei analize privind evaluarea nivelului de conformare cu cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, acoperă cel puțin următoarele aspecte:

1. Asigurarea structurii guvernanței privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (PDCP)
2. Inventarierea datelor personale
3. Politica de confidențialitate a datelor
4. Integrarea confidențialității datelor în operațiuni
5. Programul de instruire și conștientizare
6. Gestionarea riscului de securitate a informațiilor
7. Gestionarea riscurilor terță parte
8. Utilizarea informațiilor
9. Răspunsul la solicitări și plângeri
10. Monitorizarea practicilor operaționale
11. Program de gestionare a încălcării confidențialității datelor
12. Monitorizarea practicilor de manipulare a datelor
13. Respectarea cerințelor externe

GDPR impune organizaților care procesează date cu caracter personal să numească o persoană dedicată pentru administrarea și protecția datelor cu caracter personal, rol numit Data Protection Officer (DPO). Acesta persoana poate fi internă sau cel mai sigur, externalizarea serviciului către o companie specializată - DPO as a Service (DaaS).
Avantajele utilizării serviciilor DaaS:
  • DPO va fi responsabil cu monitorizarea respectării normelor GDPR, oferindu-vă consultanță în ceea ce privește obligațiile Dvs. cu privire la protecția datelor personale, la momentul și modul în care trebuie efectuată o analiză de impact pentru procesările dumneavoastră și va fi persoana de contact pentru orice solicitări din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP și a persoanelor vizate.
  • Serviciul externalizat DPO vă asigură o conformitate completă și garantează că eventualele amenzi sunt reduse sau atenuate la cel mai mic nivel posibil.
  • Răspunderea contractuală.
  • Inexistența costurilor de calificare și certificare.
  • Confidențialitatea informațiilor.
  • Gestionarea breșelor de securitate.
  • Implicarea proactivă și obiectivă în procesele operaționale implicate.
  • Per ansamblu, costuri reduse semnificativ.
Răspunsul perfect la nevoile dumneavoastră de securitate
images 10.jpg